Thursday, May 22, 2008

సుప్రజ...2

"ఏంటి వంశీ కోసం వెయిటింగా?" అనడిగాడు. అవునన్నట్టు


నవ్వాను. "నువ్వేంటి ఇక్కడ .. ఇలా?" అనడిగాను.


"నీకోసమే" అన్నాడు. రాజు ఎప్పుడూ అలా మాట్లాడడు.


అప్పుడు గమనించాను రాజు కళ్లు చాలా అశాంతిగా కనిపించాయి.


చూపులు అటూ, ఇటూ కదులుతున్నాయి. "ఊ.. చెప్పు బావ..
ఏంటి సంగతులు?" అనడిగాను. కాసేపాగి


"సుప్రజా!!, హాపీ వాలెంటైన్స్ డే." అన్నాడు. ఆశ్చర్యంగా, రాజు


గొంతు వణుకుతోంది. అప్పుడు ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవ్వడం నా వంతు


అయ్యింది. కొంచం నవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తూ థాంక్స్ చెప్పి,


"ఏంటి బావా.. అలా ఉన్నావు?" అని అనునయంగా భుజం మీద


చెయ్యి వేసి అడిగాను. "వద్దూ!!" అంటూ ఒక్కసారిగా నా చెయ్యి


విదిల్చేసాడు. "ఇలా మాట్లాడే నువ్వు నన్ను మోసం చేసావు."


రాజు ఊగిపోతూ ‘నన్ను మోసం చేసావు’ అన్న అదే మాట మళ్లీ
మాట్లాడుతున్నాడు. నాకేమీ అర్థం కావట్లేదు. మెదడు పనిచెయ్యటం


ఆగిపోయినట్లుగా ఉంది. కొంచం సంభాళించుకొని, "ఏంటి బావా..


నేను మోసం చెయ్యడమేంటి.. ఏమి మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు?"
అన్నాను. "ఆపు!!" అంటూ చేతుల్ని గాలిలోకి బలంగా కొట్టాడు.


"ఏమీ తెలియనట్టు ఈ అమాయకపు నటనలు వద్దు. వద్దుఇంక..


అసలు మీ ఆడవాళ్లందరూ ఇంతే. అంతా చేసి చివరికి నేను


నీ గురించి అలా ఫీలవ్వలేదంటారు." అని వెనక్కి తిరిగి వెళ్లిపోయాడు.


నేను అలా స్తబ్దుగా ఉండిపోయాను. ఇంతలో వంశీ మెసేజ్


వచ్చింది-‘ఇంకొక 10 నిమిషాలు లొ వచ్చేస్తాను అని’. "నేనంటే నీకు


ఇష్టమే కదా" అన్న మాటలు వినపడి చూస్తే మళ్లీ రాజు.


"చూడు బావ.. నువ్వేదో తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నట్టు ఉన్నావు.


మొదట నువ్వు నిదానంగా ఉండు.." అని ఇంకా చెప్పబోతుంటే,


"మరి నాకు ఫోన్ చేసి అభిమానంగా ఎందుకు మాట్లాడతావు?


నా బర్త్‌డేకి గ్రీటింగు, గిఫ్టులు ఎందుకు తెచ్చావు? గ్రీటింగులో
నేను ‘వెరీ స్పెషల్’ అని లేదూ.. అంటే దాని అర్థమేమిటి .. చెప్పూ..


ఇవన్నీ ఇష్టం లేకుండానే చేసావా?.. నాకున్నది నువ్వొక్కదానివే


అనుకున్నాను. నువ్వు కూడా నన్ను మోసంచేసావు!!.." అని


ఆవేశంగా ఏవేవో మాట్లాడుతున్నాడు. నాకు అప్పుడు తన సమస్య


కొంచం అర్థమవ్వసాగింది. "నేను ఇక్కడికి వచ్చాక హైదరాబాద్‌లో


నాకున్న బంధువులు మీరొక్కరే. మరి మీతో కాకుండా మరెవరితో


మాట్లాడతాను? నువ్వు బాగా చదువుతావని, మంచి క్రమశిక్షణతో


నడచుకుంటావని నాన్న నీ గురించి చెబుతుండటం వలన నాకు నీ


మీద చాలా మంచి అభిప్రాయం, గౌరవం, అలాగే బావవన్న అభిమానం


ఉన్నాయి. అందుకే బర్త్‌డేకి గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ అవీ ఇచ్చాను. ఇంక


గ్రీటింగ్ కార్డ్‌లో వెరీ స్పెషల్ అని ఉండటం చాలా క్యాజువల్. దానిని


నువ్వు వేరే విధంగా.." ఇంకా ఏదో చెప్పబోతుండగా తను దగ్గరగా


ముఖం మీదకు వచ్చి, నా మాటలను కట్ చేస్తూ, "క్యాజువలా.. ఆ వెరీ


స్పెషల్ అన్నమాట నన్ను ఎన్ని ఊహల్లో ఎగరేసిందో.. నా ప్రపంచాన్ని


ఎంతలా మార్చేసిందో నువ్వు కనీసం ఊహించావా.. అయినా దాని


అర్థం నీకు మాత్రం తెలియదూ.. ప్లీజ్ సుప్రజా!!.. నన్నర్థం చేసుకో.


నాకు నువ్వు కావాలి. ఇంతవరకూ నాకు దగ్గరయ్యింది నువ్వొక్కదానివే.


నువ్వు నాకు కావాలి." అంటూ నా చెయ్యి పట్టుకున్నాడు. తను


ఆవేశంతో గట్టిగా మాట్లాడటం వలన చుట్టుపక్కల వాళ్ల దృష్టి


మా మీద పడింది. అందరూ మమ్మల్నే చూస్తున్నారు. నాకు చాలా


ఇబ్బందిగా అనిపించింది. నేను కోపంగా చెయ్యి విదిల్చి, దూరం


జరగబోయాను. తను నా చున్నీ పట్టుకొని నన్ను దగ్గరకు


లాగాడు. ఆ హఠాత్పరిణామానికి గట్టిగా అరిచాను. నా చున్నీ తన


చేతులోకి వచ్చేసింది. రాజు మృగంలా మారిపోయాడు. నేను


అరవటం గమనించిన రాజు నన్ను పట్టుకొని నా నోరు


నొక్కేయబోయాడు. నేను విడిపించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే,


నా రెండు చేతులూ బలవంతంగా వెనక్కి విరిచి, ఒక చేత్తో వాటిని


పట్టుకొని మరొక చేత్తో నా నోరు నొక్కేస్తూ "అరవకు.

చంపేస్తాను" అని బెదిరించాడు. నేను తన కబంధ హస్తాల్లో

గింజుకుంటున్నాను. ఈలోపు చుట్టుపక్కల వాళ్లు వచ్చి, రాజుని

నా నుంచి విడదీసి తనకి దేహశుద్ధి చేయసాగారు. నేను

అవమానంతో అక్కడే కూలబడిపోయాను. ఇంతలో నా భుజం

మీద ఒక చెయ్యి పడింది. తలెత్తి చూస్తే వంశీ. ఒక్క ఉదుటన

తనని కావలించుకొని భోరున ఏడ్చేసాను. కాసేపటికి

పోలీసులు వచ్చారు. రాజుని తీసుకెళ్లారు. మమ్మల్ని తరువాత

రమ్మన్నారు.


రాజు మీద ఈవ్ టీజింగ్ మరియు హత్యాప్రయత్నము నేరాల మీద

కేసు నమోదు అయ్యింది. కొంత జరిమానా, కొన్ని రోజుల జైలు

శిక్ష పడింది. మర్నాడు ప్రముఖ వార్తాపత్రికల జిల్లా ఎడిషన్‌లలో

ఈ వార్త రాజు ఫోటోలతో సహా పడింది. రాజుని వాళ్ల కంపెనీ

ఉద్యోగంలోంచి తొలగించింది. మామయ్య తనని బెయిల్ మీద

విడిపించారు. మరుసటి రోజు తను ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం చేసి

హాస్పిటల్లో ఉన్నాడని తెలిసి నేను, వంశీ వెళ్లాము. రాజు ఆపరేషన్

రూంలో ఉన్నాడు. ఏం జరిగిందని మామయ్యని అడిగాను. రాజు

ఇంటికి వచ్చాక ‘నన్ను ఎక్కడికైనా పంపించెయ్య’మని అడిగాడట .

‘నువ్వు చేసిన పనికి ఇక్కడే ఉండి అనుభవించు’ అని మామయ్య

నిష్ఠూరంగా అన్నారట . తరువాత చూస్తేబాత్‌రూంలో పురుగుల

మందు తాగేసి పడి ఉన్నాడట. రాజు హాస్పిటల్ నుంచి డిస్‌ఛార్జ్

అయ్యేవరకూ అత్తకు తోడుగా నేనూ తనకి సేవలు చేసాను.

No comments: